A külföldön élő állampolgár a magyar állampolgárságát lemondással szüntetheti meg. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy csak az mondhat le a magyar állampolgárságról, aki 

  • már rendelkezik más állam állampolgárságával, vagy
  • arra írásos ígérvényt kapott, és az ígérvény a lemondási kérelem benyújtásakor még legalább 6 hónapig érvényes és
  • külföldi letelepedését bejelentette, magyarországi lakóhellyel nem rendelkezik.

A kérelemhez szükséges mellékletek:

A magyar állampolgárságról való lemondáshoz szükséges formanyomtatvány (a lemondási formanyomtatvány itt tölthető le);

  • a külföldi állampolgárságot igazoló okirat (útlevél, állampolgársági bizonyítvány) vagy állampolgársági ígérvény (Zusicherung, Bescheid);
  • a magyar állampolgárság igazolása (érvényes magyar útlevél vagy magyar személyi igazolvány, illetőleg három évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány, 1 évnél nem régebben lejárt magyar útlevél)
  • születési anyakönyvi kivonat;
  • a családi állapot igazolása (házassági anyakönyvi kivonat, jogerős válóperi ítélet, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonatának bemutatása);
  • igazolás arról, hogy a kérelmező külföldi letelepedés szándékával magyarországi lakóhelyét megszüntette (a magyarországi bejelentett lakóhely szerint illetékes önkormányzat jegyzőjénél a személyi igazolványt, illetőleg személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt le kell adni).

A házastársak és kiskorú gyermekeik közös kérelmet terjeszthetnek elő. Ehhez a házastársak és a 14. életévüket betöltött kiskorúak személyes megjelenése szükséges. Kiskorú gyermekek lemondási kérelméhez mindkét szülő hozzájárulása szükséges. Elvált, vagy különélő házastársak esetén is szükséges a hozzájárulás függetlenül attól, hogy a gyermeket a bíróság kinél helyezte el. Ez alól kivételt jelent, ha a bíróság a szülői felügyeleti jogot megszüntette, s ez jogerős bírósági határozat bemutatásával bizonyítható.

A lemondás elfogadásáról Magyarország köztársasági elnöke dönt, az eljárás hiánytalan kérelem esetén előreláthatólag 6-8 hónapot vesz igénybe.

Szükséges nyomtatványok – kérjük, hogy ezen nyomtatványokat nyomtatott betűvel és olvashatóan kitöltve hozzák el az időpontjukra (a szoros ügyfélfogadás miatt nincs idő a helyszínen kitölteni), azonban ne írják alá, mert dátummal ellátni és aláírni előttünk kell a kérelem benyújtásakor

A magyarországi illetékes hatóság elérhetősége (itt tud érdeklődni a kérelem állásáról):

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
Állampolgársági Igazgatóság
H-1117 Budapest, Budafoki út 60.
Tel: +36 (1) 463-9100
www.bmbah.hu