A magyar állampolgárokat érintő, külföldön történt anyakönyvi eseményeket - születés, házasságkötés, házasság felbontása, haláleset - Magyarországon is anyakönyveztetni kell. Az anyakönyvezést Budapest Főváros Kormányhivatala Honosított és Határon Túli Anyakönyvi ügyek Osztálya 2. végzi Budapesten. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a külföldi hatóság által kiállított ún. „nemzetközi” anyakönyvi kivonattal is anyakönyveztetnie kell a külföldön történt anyakönyvi eseményeket (születés, házasság, válás, elhalálozás) Magyarországon. 

Felhívjuk továbbá ügyfeleink figyelmét, hogy az anyakönyvezéshez az eredeti külföldi irat (születési-, házassági anyakönyvi kivonat, eredeti apai elismerő nyilatkozat, válóperi ítélet) benyújtása szükséges, az eljáráshoz az illetékes hatóság másolatot nem fogad el!

A külföldi anyakönyvi esemény hazai anyakönyvezésére vonatkozó kérelem benyújtható továbbá a magyarországi lakóhely szerint illetékes polgármesteri hivatal anyakönyvvezetőjénél is, aki a kérelmet ugyancsak a fenti illetékes hatóságnak terjeszti fel.

Az anyakönyvezési kérelmekkel kapcsolatos ügyintézés, szükséges mellékletek, az eljárás időtartama: 

A) Születés hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges mellékletek házasságban született gyermek esetén:

 • külföldi hatóság által kiállított születési anyakönyvi kivonat 
 • a szülők magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonata; 
 • mindkét szülő személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmány, a szülők születési anyakönyvi kivonata;
 • amennyiben a születés hazai anyakönyvezésével egyidejűleg útlevélkérelem is benyújtásra kerül, a gyermekről 1 db 3,5x4,5 cm méretű ICAO szabvány igazolványfénykép is szükséges.

Amennyiben a gyermek házasságon kívül született, és nem is kíván senki apai elismerő nyilatkozatot tenni, akkor csak az anya jelenléte szükséges, és nem kell mellékelni házassági anyakönyvi kivonatot.

A hazai anyakönyvezési eljárás hiánytalan kérelem esetén előreláthatólag 3-4 hónap. 

A házasságon kívül született gyermek anyakönyvezése APAI ELISMERÉSSEL

Amennyiben a szülők nem házasok, és a gyermeket az apa el kívánja ismerni, apai elismerő nyilatkozatot kell tenni. Az apa által a német anyakönyvi hivatalban tett apai elismerő nyilatkozatot – amennyiben az megfelel a magyar szabályoknak is – elfogadjuk.

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • német születési anyakönyvi kivonat; 
 • a német hatóság előtt tett apai elismerés és annak magyar nyelvű fordítása;
 • mindkét szülő személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmány, a szülők születési anyakönyvi kivonata;
 • mindkét szülő jelenléte szükséges;
 • amennyiben a születés hazai anyakönyvezésével egyidejűleg útlevélkérelem is benyújtásra kerül, a gyermekről 1 db 3,5x4,5 cm méretű ICAO szabvány igazolványfénykép is szükséges.

A hazai anyakönyvi eljárás hiánytalan kérelem esetén előreláthatólag 4-5 hónap. 

Szükséges nyomtatványok – kérjük, hogy ezen nyomtatványokat nyomtatott betűvel és olvashatóan kitöltve hozzák el az időpontjukra (a szoros ügyfélfogadás miatt nincs idő a helyszínen kitölteni), azonban ne írják alá, mert dátummal ellátni és aláírni előttünk kell a kérelem benyújtásakor

B) Házasság hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • német házassági anyakönyvi kivonat
 • a házastársak születési anyakönyvi kivonata
 • a házastársak személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmány
 • a házastársak korábbi házasságának felbontását igazoló okirat jogerős bírósági végzés; házassági anyakönyvi kivonat, az előző házastárs elhunyta esetén halotti anyakönyvi kivonat. 

Abban az esetben, ha a magyar állampolgár külföldön történt válása Magyarországon még nem került bejegyzésre, a házasság anyakönyvezését meg kell előznie a válás hazai anyakönyvezésének; e két kérelem azonban egyszerre is benyújtható.

A hazai anyakönyvi eljárás hiánytalan kérelem esetén előreláthatólag 3-4 hónap.

Szükséges nyomtatványok – kérjük, hogy ezen nyomtatványokat nyomtatott betűvel és olvashatóan kitöltve hozzák el az időpontjukra (a szoros ügyfélfogadás miatt nincs idő a helyszínen kitölteni), azonban ne írják alá, mert dátummal ellátni és aláírni előttünk kell a kérelem benyújtásakor

C.) Házasság felbontásának hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • a házasságkötésről kiállított magyar házassági anyakönyvi kivonat;
 • a házasság felbontásáról szóló jogerős bontóítélet és annak kivonatos magyar nyelvű fordítása
 • abban az esetben, ha a külföldön kötött házasság korábban Magyarországon nem került anyakönyvezésre a válás bejegyzése előtt erre vonatkozó kérelmet is be kell nyújtani, ezzel az ügyintézés ideje értelemszerűen meghosszabbodik)
 • a 2004. május 1. után jogerőre emelkedett válási végzés magyarországi bejegyzéséhez szükséges továbbá az illetékes bíróság által kibocsátott külön igazolás csatolása is (Brüsszel II. Egyezmény - Bescheinigung gemäß Artikel 39 bei Entscheidungen in Ehesachen);
 • a kérelmező születési anyakönyvi kivonata;
 • a magyar állampolgárság igazolása (érvényes magyar útlevél vagy személyi igazolvány, illetőleg három évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat, kevesebb mint egy éve lejárt útlevél vagy személyi igazolvány).

A hazai anyakönyvi eljárás hiánytalan kérelem esetén előreláthatólag 3-4 hónap.

Szükséges nyomtatványok – kérjük, hogy ezen nyomtatványokat nyomtatott betűvel és olvashatóan kitöltve hozzák el az időpontjukra (a szoros ügyfélfogadás miatt nincs idő a helyszínen kitölteni), azonban ne írják alá, mert dátummal ellátni és aláírni előttünk kell a kérelem benyújtásakor

D.) Haláleset hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • német halotti anyakönyvi kivonat;
 • az elhunyt születési anyakönyvi kivonata;
 • az elhunyt magyar állampolgárságának igazolása (érvényes, vagy kevesebb mint egy éve lejárt magyar útlevél vagy érvényes magyar személyi igazolvány, illetőleg három évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat)
 • az elhunyt családi állapotának igazolása (házassági anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági ítélet, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata)

A hazai anyakönyvi eljárás hiánytalan kérelem esetén előreláthatólag 3-4 hónap.

Szükséges nyomtatványok – kérjük, hogy ezen nyomtatványokat nyomtatott betűvel és olvashatóan kitöltve hozzák el az időpontjukra (a szoros ügyfélfogadás miatt nincs idő a helyszínen kitölteni), azonban ne írják alá, mert dátummal ellátni és aláírni előttünk kell a kérelem benyújtásakor

A magyarországi illetékes hatóság elérhetősége anyakönyvezési ügyekben:

Budapest Főváros Kormányhivatal
Honosított és Határon Túli Anyakönyvi Ügyek Osztálya 2.
Honlap: www.kormanyhivatala.hu/hu/budapest
Cím: 1075 Budapest, Károly krt. 11.
Telefonszám: 06/1/3233176
E-mail cím: hazaianyakonyv@bfkh.gov.hu