Frankfurti Német-Magyar Társaság

Egyesület/Társaság vezetőjének neve: Smajdli-L. Julianna
Cím: G-Hauptmann-Str. 3, 63454 Hanau

E-Mail: dug-frankfurt@gmx.de
Telefonszám: 061816101956
Honlap: www.dug-frankfurt.de


Frankfurti Magyar Katolikus Egyházközség

Egyesület/Társaság vezetőjének neve: Horváth Ottó
Cím: Ludwig-Landmann-Str. 365, 60487 Frankfurt am Main

E-Mail: info@magyar-katolikusok-frankfurt.de
Telefonszám: 06924795021
Honlap: www.magyar-katolikusok-frankfurt.de


Rezeda, Hagyományos Magyar Tánc - és  Zenetámogatók Egyesülete

Egyesület/Társaság vezetőjének neve: Csikós János
Cím: Glauburgstr. 73, 60318 Frankfurt am Main

E-Mail: verein@rezeda.de
Telefonszám: 01746527544
Honlap: www.rezeda.de

Egyesületünk működése során minden adandó alkalmat megragadtunk arra, hogy a már megtanult tánckoreográfiáinkat változatos, újabb közönség előtt mutassuk be. A frankfurti magyar közönségen túl a német illetve nemzetközi nézőket céloztuk meg szinte minden korcsoportban. Felléptünk számos alkalommal iskolákban, idősek otthonában, hesseni néptánc fesztiválokon, borfesztiválon, táncházakban. Az általunk szervezett helyi táncházak kapuit megnyitottuk több zenekar, és táncpedagógus számára is. Teltházas programjaink jó hangulatáról és táncos, zenei továbbképzésünkről melletük a KCSP program frankfurti öszöndíjasai gondoskodtak. A gyermektáncházak újabban kiegészültek kézműves foglalkozásokkal is a részt vevő családok nagy örömére. A csoporton belüli tánctudás fejlesztéséhez a rendszeresen megrendezésre kerülő intenzív hétvégi tanfolyamok is döntően hozzájárultak. 2015-ben tagságot kaptunk a hesseni Népviselet és Néptáncszövetségben, ami elismerése annak az aktív tevékenységnek, amit a táncon, népviseleten, zenés hagyományőrzésen alapuló nemzeti identitás fenntartása terén nyújtottunk az elmúlt évek során. Ezzel újabb lehetőséget teremtettünk a magyar népi kultura mind szélesebb körű megismertetésére és közös európai gyökereink elismertetésére, ami szerintünk a jó együttélés záloga.

Táncbemutatót szívesen vállalunk iskolai ünnepélyen, születésnapon, esküvőn, céges rendezvényen igény szerint.


84. sz. Lehel Vezér Cserkészcsapat

Egyesület/Társaság vezetőjének neve: Miller Alicia
Cím: Breidensteiner Weg 36, 60489 Frankfurt am Main

E-Mail: frankfurt@cserkesz.de
Telefonszám: 015786224131
Honlap: www.lehel-cserkesz.de


Burg Kastl Alumni Egyesület

Egyesület/Társaság vezetőjének neve: Fedor Aliz
Cím: Throner Str. 3, 60385 Frankfurt am Main

E-Mail: alicia_fedor@yahoo.com
Honlap: http://www.kastlalumni.eu


Csodaország Spiel- und Lernklub zur Förderung der ungarischen Sprache und Kultur e.V.

Egyesület/Társaság vezetőinek neve: Dr. Lupócz-Schneevogl Tímea, Hanzely Mária, Gozolits Andrea, Sonkolyos Edina
Cím: Freseniusstr. 9, 60320 Frankfurt am Main

E-Mail: lupoczt@yahoo.com, maria.hanzely@googlemail.com, gozolits@yahoo.de, szanto.edyna26@gmail.com 
Telefonszám: 0173 65 32 079

A 2009-ben alakult Csodaorszag e.V. által kínált programok a következőek:

Legfontosabb kínálatunk pillanatnyilag az egész napos magyar nyelvű gyermekklub óvodás gyermekeknek, amely a kétnyelvű nevelés szellemében a német óvodát hivatott kiegészíteni. A gyerekek a hét négy napját német óvodában töltik, egyet pedig (a pénteket) gyermekklubunkban, amelyet egy magyar óvónő vezet egy (szintén magyar anyanyelvű) dadus segítségével. Ezen kínálatunkkal a gyermekek nyelvek iránti korai fogékonyságát célozzuk meg, igyekezve lehetőséget nyújtani nekik arra, hogy a német nyelv mellett játékosan a magyar nyelvet is elsajátítsák ill. elmélyítsék. A gyermek-klub óvodásoknak minden pénteken 8.00-16.00 óráig tart. Egy teljes óvodai napot biztosítunk a gyerekeknek egy 12-14 fös csoportban, ahol magyar népdalokat, mondókákat tanulnak, meséket hallgatnak illetve diáznak, báboznak, barkácsolnak, játszanak, megemlékezünk a magyar ünnepekröl (anyák napja, augusztus 20., március 15., névnapok, Karácsony, Mikulás).

Az iskolás gyerekeknek iskolaelőkészítőt, valamint magyar írás és olvasás illetve irodalom oktatást kínálunk a gyermekek két- vagy többnyelvűségének figyelembevételével. Célunk, hogy a különböző nyelveken való párhuzamos tanulást mint lehetőséget tekintve kihasználjuk a gyerekek kíváncsiságát és tudásszomját az olvasás és írás tanulásban.

A magyar írás-olvasás és irodalom oktatás 1-6. osztályos gyerekeknek minden pénteken 16.00 és 18.00 óra között zajlik, az órak a kisebbeknek 45 percesek, a nagyobbaknak 60 percesek.

Foglalkozásaink helyszíne Ludwig-Landmann-Str. 365, 60487 Frankfurt am Main, a Magyar Katolikus Egyházközség termeiben.  


Cifra Tánccsoport Egyesület

Egyesület/Társaság vezetőjének neve: Klement Nándor
E-Mail: nandor@nandor-net.de
Honlap: www.tsv-cifra.de


Lingua Hungarica Lehrerverein Frankfurt e.V.

Egyesület/Társaság vezetőjének neve: Hollstein Barbara
Cím: Vilbeler Landstr.73b, 60388 Frankfurt

E-Mail: lingua.hungarica.lehrerverein@googlemail.com
Telefonszám: 06109-369756
Honlap: www.lingua-hungarica.de

Magyartanítás gyerekeknek, fiataloknak Frankfurtban!

A Lingua Hungarica Lehrerverein Frankfurt e.V. szevezésében a magyar nyelvet aktívan beszélő gyerekeknek, diákoknak, iskolai, óvodai és bölcsődés csoportokat működtetünk szombatonként 10.00-12.30-ig Frankfurtban.

Rendszeres találkozásaink célja, hogy a gyerekek örömét leljék abban, hogy hasonló korú társaikkal együtt, szakképzett pedagógusokkal, tantervileg koordinált keretek között használhassák és fejleszthessék anyanyelvüket. A nyelvfejlesztés mellett fontosnak tartjuk a közösségformálást és a magyar kultúra közvetítését is.

Egyesületünk önfenntartó, a szülők által befizetett havidíjakból szervezzük meg diákjaink rendszeres oktatását.

Mi az egyedülálló a Lingua Hungarica Lehererverein Frankfurt e.V. ajánlatában?

  • minden korcsoportnak szóló ajánlat
  • egy időben, azonos intenzitással zajlanak foglalkozásaink
  • színvonalas, tantervileg koordinált, több éves tapasztalatra támaszkodó oktatás
  • lelkes, jól képzett pedagógusokkal.

 Szeretettel várunk minden kedves további érdeklődőt, nyelvét művelni, kultúráját ápolni akaró lelkes gyermeket és diákot!

Jelentkezés és információ : Hollstein Barbara (elnök)

E-Mail: webmaster@lingua-hungarica.de

Weboldal: www.lingua-hungarica.de