Erkölcsi bizonyítvány igénylése a főkonzulátus konzuli osztályán

A külföldön történő igénylés legegyszerűbben elektronikusan, ügyfélkapun keresztül intézhető.  A kérelem ilyenkor teljes mértékben elektronikusan kerül beadásra és a kiállított erkölcsi bizonyítvány 8 munkanapon belül kézbesítésre kerül a kérelem beadása során megadott magyarországi lakcímre – ez lehet saját vagy egy rokon, ismerős magyarországi címe, aki az erkölcsi bizonyítványt Önnek később megküldi. A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás évente négy alkalommal illetékmentes. Az ötödik vagy efölötti számú kérelem esetén az általános mértékű közigazgatási eljárási illetéket kell megfizetni (3000 Ft).

Amennyiben még nem rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval, ügyfélkapu létesítését kezdeményezheti főkonzulátusunk konzuli osztályán is. Ezzel kapcsolatban további információkat az alábbi oldalon találhat: https://dusseldorf.mfa.gov.hu/page/uegyfelkapu-letesitese

Külképviseleten keresztül az eljárás előreláthatólag 2-3 hónapot vesz igénybe. A kérelem beadásához az alábbi dokumentumok szükségesek:

Az eljárás előreláthatólag 2-3 hónapot vesz igénybe.

Erkölcsi bizonyítvány igénylése Magyarországon

A bizonyítvány iránti kérelem benyújtható Magyarországon (így jóval gyorsabb az ügyintézés): 

  • postai úton, magyarországi postahivatalban; - ehhez saját vagy egy rokon, ismerős magyarországi lakcímének megadása szükséges;
  • elektronikusan az ügyfélkapun keresztül;
  • Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság ügyfélszolgálatán személyesen, kizárólag soron kívüli eljárás esetén a Budapest, IX. kerület Vaskapu utca 30/A. szám alatt (ilyenkor a kiállított bizonyítvány a kérelem benyújtását követő ügyfélfogadási napon - de legkésőbb 5 napon belül - személyesen vagy meghatalmazott útján vehető át az ügyfélszolgálaton.